Anunț concurs Funcție Publică

Tip anunt: 

ROMÂNIA                                                                           ANEXA NR.1

JUDEŢUL TIMIŞ                                                    la anunțul nr.3480/19.09.2018                    

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC

 

 

 

 

 

B I B L I O G R A F I E

 

la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuție 

  inspector I debutant (evidența persoanelor) la Compartimentul Evidența persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Pesac

 

 

 

Nr.

crt.

ACTUL NORMATIV

Publicat în Monitorul Oficial al României

 

 1.  

Constituția României nr.1/2003, republicată

767/2003

 1.  

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2) şi modificată

365/2007

 1.  

Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată

123/2007

 1.  

Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici, republicată

157/2004

 1.  

Ordonanţa de Urgenţă nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

641/2005

 1.  

H.G. nr.839/2006 privind forma şi conţinutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea reşedinţei şi ale cărţii de imobil

582/2006

 1.  

H.G. nr.1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

851/2006

 1.  

H.G. nr.1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările aduse de H.G. nr. 172/2004

909/2002

 1.  

Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare

44/1991

 1.  

Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare

282/1996

 1.  

Ordonanţa nr.41/2003 cu privire la dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare

68/2003

 

 

 

                      PRIMAR,                                SECRETAR COMUNĂ,        

                TOMA CORNEL                           DUMITRAŞ ANGELICA           

 

Data anunt: 
Miercuri, 19 Septembrie, 2018