REFERENDUM pentru revizuirea Constituției 6-7 octombrie 2018

Tip anunt: 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PESAC

Nr. 3607 / 01.10.2018

 

 

ANUNŢ IMPORTANT!

 

Stimaţi cetăţeni,

 

 

Vă informăm că, în conformitate cu următoarele prevederi:

 • Decizia Curții Constituționale nr.539/2018 asupra constituționalității Legii de revizuire a Constituției României;
 • O.U.G. nr.86/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, precum și pentru unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției;
 • H.G. nr.743/2018 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
 • H.G. nr.744/2018 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
 • Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 44/2016 privind setul de condiții minimale pe care trebuie să le îndeplinească locațiile în care funcționează secțiile de votare, precum și dotarea minimală a acestora;
 • art.6 alin.1) lit.a) și b) şi art.7 din Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr.19/2017 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secţiilor de votare din ţară şi a stabilirii sediilor acestora;
 • Dispoziţia nr.77/25.07.2018 privind actualizarea delimitării Secţiilor de votare nr. 496 și 497 situate pe raza Comunei Pesac, emisă de Primarul Comunei Pesac;
 • Dispoziţia nr.107/01.10.2018 privind schimbarea sediului Secției de votare nr. 498 situat pe raza Comunei Pesac, Județul Timiș, emisă de Primarul Comunei Pesac;
 • la Dispozițiile Primarului Comunei Pesac nr.77/25.07.2018 și nr.107/01.10.2018 înregistrată la Primăria Comunei Pesac sub nr.3606/01.10.2018;

 

în vederea desfășurării și organizării REFERENDUMULUI NAȚIONAL PENTRU REVIZUIREA CONSTITUȚIEI din data de 6 și 7 octombrie 2018, la nivelul Comunei Pesac vor exista două secții de votare, după cum urmează:

 

 •  Secția de Votare nr.498 (cod secţie 37-498), cu sediul la Biblioteca Comunală Pesac (localitatea Pesac, nr.355/9, nr.ap.9, Jud.Timiș), unde vor vota alegătorii care, conform actului de identitate, au stabilit domiciliul în Comuna PESAC la nr.de casă 0-455;

 

 • Secția de Votare nr.499 (cod secţie 37-499), cu sediul la Școala Gimnazială „MARIA BRINDEA” (localitatea Pesac, nr.279, Jud.Timiș), unde vor vota alegătorii care, conform actului de identitate, au stabilit domiciliul în Comuna PESAC la nr.de casă 456-918.

 

La aceste secții de votare pot vota și alegătorii care nu au domiciliul în Comuna Pesac, dar care în ziua votării se află în Comuna Pesac, potrivit art.21 din Legea nr.3/2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

PRIMAR,

TOMA CORNEL

Data anunt: 
Marţi, 2 Octombrie, 2018