Eşti aici

Atributii ale Serviciului Urbanism

 

- Analizeaza , verifica, intocmeste si elibereaza certificate de urbanism;

- Intocmeste documentatii pentru lucrari de construire si demolare pentru constructii si amenajari urbanistice cu respectarea prevederilor legale;

- Intocmeste invitatii in vederea completarii documentatiilor si retururi;

- Elibereaza si intocmeste corespondenta specifica prin care se precizeaza prevederile legale in care se incadreaza lucrarile de constructii propuse de solicitanti pe raza comunei Pesac;

- Verificarea documentatiilor depuse;

- Intocmeste situatiile statistice privind certificatele de urbanism eliberate de Primarie;

- Urmareste executarea constructiilor in conformitate cu autorizatiile de constructii;

- in cazul in care se constata nerespectarea autorizatiei de constructie sau executarea unor lucrari neautorizate propune deindata masurile prevazute de lege;

- Colaborare cu Serviciul Cadastru in vederea obtinerii datelor privind regimul juridic al terenurilor, necesar la intocmirea certificatelor de urbanism;

- Verificare documentatii de urbanism- PUZ, PUD ( intrate in serviciu in vederea avizarii-aprobarii) din punct de vedere al respectarii legislatiei in vigoare, incadrarii in prevederile PUG;

- Elibereaza si intocmeste corespondenta specifica in vederea completarii documentatiilor de urbanism inaintate in vederea aprobarii;

- Redacteaza si emite avizele de urbanism;

-Intocmeste si inainteaza proiectele de hotarâre catre Consiliul Local Pesac  in vederea aprobarii documentatiilor de urbanism;

- Propune proiectele de urbanism necesare si oportune teritoriului administrativ al comunei Pesac;

- Participa la diverse comisii din cadrul primariei, la solicitarea acestora, in vederea sustinerii documentatiilor de urbanism avizate tehnic in cadrul serviciului

- Emite la cerere puncte de vedere asupra incadrarii in zone urbanistice a unor amplasamente;

- Colaboreaza cu alte servicii din primarie pe probleme legate de activitatea de avizare a documentatiilor de urbanism;

- Verifica pe teren situatiile neclare din documentatiile de urbanism;

- Rezolva sesizarile cetatenilor referitoare la problemele de urbanism sub sanctiunile prevazute de lege;

- Intocmeste rapoarte si face propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului in domeniul urbanismului;

- Asigura informarea cetatenilor si da relatii acestora cu privire la problemele de urbanism;

- Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.

Începerea construirii înaintea obtinerii autorizatiei de constructie, chiar dacã s-a emis Certificatul de urbanism, se sanctioneazã conform legii.
Orice constructie care are acoperis, chiar dacã nu s-a finalizat constructia, aceasta trebuie anuntatã la primãria comunei Pesac la departamentul de Taxe si Impozite. Acest lucru trebuie fãcut chiar dacã autorizatia de construire este încã valabilã, deoarece odatã cu montarea acoperisului, clãdirea este consideratã locuibilã si trebuie impozitatã ca atare, indiferent dacã este finisatã sau nu. În caz contrar se pot aplica sanctiuni.
Dacã la expirarea Autorizatiei de constructie încã nu ati finalizat consturtia aveti obligatia de a prelungi autorizatia.
 
 
Prelungirea Certificatului de urbanism si a Autorizatiei de construire/demolare se face cu maxim 15 zile inainte de data expirarii acestora.