Eşti aici

Certificate de Urbanism emise in anul 2018

R  O  M    N  I  A

J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş

PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC

 

 

                                                                                                                                                                       CERTIFICATE DE URBANISM EMISE

                                                                                                                                                                                ÎN CURSUL ANULUI 2018

 

Nr.

C.U.

Data emiterii

Solicitant

Amplasament

Lucrarea

solicitată

 

1

 

22.01.2018

COVACI

FLORIN

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

MANSARDARE CLĂDIRE EXISTENTĂ P+M

 

2

 

14.03.2018

LĂCĂTUȘ VICTOR

EXTRAVILAN COMUNA PESAC

ALIPIRE 3 LOTURI

 

3

 

14.03.2018

FETTI REMUS

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CASĂ ÎN REGIM PARTER

 

4

 

30.03.2018

POP ILEANA MARIANA

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

UNIFICARE 2 IMOBILE

5

 

12.04.2018

SC E-DISTRIBUȚIE BANAT S.A

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

L49/2017 CENTRALIZARE GDM LA LIMITA DE PROPRIETATE PT. MONTAREA DE S.M. ÎN COM. PESAC

 

6

 

19.04.2018

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI ECHIPARE FORAJ

 

7

 

03.05.2018

JIVA PETRU-BOGDAN

INTRAVILAN

COMUNA PESAC.

CONSTRUIRE CASĂ ÎN REGIM P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE

8

 

23.05.2018

MEHEȘ RODICA

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CASĂ ÎN REGIM PARTER PE FUNDAȚIE EXISTENTĂ, INTRARE ÎN LEGALITATE

9

26.06.2018

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

EXTINDERE, MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIA BRINDEA”

10

16.07.2018

S.C. NIS PETROL S.R.L.

EXTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRIRE ȘI ECHIPARE SONDĂ DE EXPLORARE PESAC SUD 1000

11

24.07.2018

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN ȘI EXTRAVILAN COMUNA PESAC

REALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN COM. PESAC

 

12

 

10.08.2018

U.A.T. COMUNA PESAC

EXTRAVILAN

COMUNA PESAC

REABILITARE DRUMURI DE EXPLOATARE

 

13

 

09.10.2018

BOGDAN ADRIAN-IOAN

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ÎN REGIM PARTER, GARAJ, ANEXĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN

14

18.10.2018

MARCU MIHAI

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ÎN REGIM P+M

 

15

 

30.10.2018

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN COMUNA PESAC

CONSTRUIRE TROTUAR DS 24 ÎN COM. PESAC

 

16

 

12.11.2018

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN COMUNA PESAC

REALIZARE PARCĂRI DS 24, DS 21 ȘI DS 27 ÎN COM. PESAC