Eşti aici

Certificate de Urbanism emise in anul 2019

R  O  M    N  I  A
J  U  D  E  Ţ  U  L     T   I   M  I  Ş
PRIMĂRIA  COMUNEI  PESAC

 

                                                                                                                                                                              CERTIFICATE DE URBANISM EMISE
                                                                                                                                                                                     ÎN CURSUL ANULUI 2019

                                                                                                                           

Nr.

C.U.

Data emiterii

Solicitant

Amplasament

Lucrarea

solicitată

 

1

 

03.01.2019

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

REALIZARE PARCARE ȘI ACCES CURTE PRIMĂRIE

 

2

 

14.01.2019

CHIȘAVU

CONSTANTIN-VASILE

INTRAVILAN

 COMUNA PESAC

CONSTRUIRE ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ-MAGAZIE PENTRU DEPOZITARE

 

3

 

07.02.2019

S.C. RCS & RDS S.A.

EXTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ȘI SCOATERE DIN CIRCUITUL AGRICOL A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 225 MP

 

4

 

11.02.2019

HAIDUC

ANDREEA-CLAUDIA

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CASĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE

 

5

 

20.02.2019

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

REALIZARE BRANȘAMENTE CU CĂMINE DE APOMETRU ÎN COM. PESAC, JUD. TIMIȘ

 

6

 

27.02.2019

BRANCU ADRIAN GHEORGHE

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

DEZLIPIRE IMOBIL ÎN 2 LOTURI

 

7

 

28.02.2019

ȚERMURE DANIEL ALIN

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CASĂ PARTER

 

8

 

28.02.2019

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ

 

9

 

14.03.2019

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN

COMUNA PESAC

ASFALTARE ACCESE TROTUARE

 

10

 

29.03.2019

S.C. SAATEN UNION ROMANIA S.R.L.

INTRAVILAN COMUNA PESAC

CONSTRUIRE ȘOPRON PARTER DEPOZITARE CEREALE, CORP BIROURI PARTER ȘI AMENAJARE INCINTĂ CU PLATFORMĂ CAROSABILĂ ȘI DOTĂRI TEHNICO-EDILITARE

 

11

 

05.04.2019

COVACI FLORIN

INTRAVILAN COMUNA PESAC

INTRARE ÎN LEGALITATE CLĂDIRE P+M, SPAȚIU COMERCIAL LA PARTER ȘI LOCUINȚĂ LA MANSARDĂ

 

12

 

03.05.2019

IOVANOVICI MIHAELA-SABINA

INTRAVILAN COMUNA PESAC

CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ ÎN REGIM PARTER, PE FUNDAȚIE EXISTENTĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI INTRARE ÎN LEGALITATE

 

13

 

28.05.2019

S.C. E-DISTRIBUȚIE BANAT S.A.

INTRAVILAN COMUNA PESAC

L 49/2017 CENTRALIZARE GDM LA LIMITA DE PROPRIETATE ÎN VEDEREA MONTĂRII DE SM ÎN COMUNA PESAC

 

14

 

18.06.2019

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN COMUNA PESAC

MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA PESAC

 

15

 

19.06.2019

BĂRNUȚIU CRISTIAN

INTRAVILAN COMUNA PESAC

ALIPIRE 2 LOTURI

 

16

 

20.06.2019

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN COMUNA PESAC

EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA PESAC

 

17

 

24.06.2019

U.A.T. COMUNA PESAC

INTRAVILAN COMUNA PESAC

PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU DEZVOLTARE ZONĂ INDUSTRIE, SERVICII, DEPOZITARE, PRODUCȚIE ȘI COMERȚ

 

18

 

03.07.2019

NACHI IOAN

INTRAVILAN COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CASĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE

 

19

 

11.09.2019

DRĂGAN FLOAREA

DRĂGAN PAUL-AURELIAN

INTRAVILAN COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CASĂ PARTER

 

20

 

11.09.2019

POPUȘ DANIEL

INTRAVILAN COMUNA PESAC

DEZLIPIRE IMOBIL

ÎN 2 LOTURI

 

21

 

17.10.2019

ANGHEL MARIUS-SORIN

INTRAVILAN COMUNA PESAC

CONSTRUIRE CASĂ

FAMILIALĂ P+M

 

22

 

22.11.2019

BĂRNUȚIU

CRISTIAN-FLORIAN

INTRAVILAN COMUNA PESAC

DEZLIPIRE IMOBIL

ÎN 2 LOTURI ÎN VEDEREA ALIPIRII LOTULUI 2

CU NR. CAD.402034