Eşti aici

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac sunt:

COMISIA I  pentru « ACTIVITĂȚI ECONOMICO-FINANCIARE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALE, AGRICULTURĂ » are următoarea componență:

1. JARDA ALEXANDRU, președinte

2. DADA ALIN-SILVIU, secretar

3. COVACI FLORIN, membru

4. FLUTURE DANIEL-IONEL,  membru

5. SLATINĂ FLORIN, membru

 

COMISIA II  pentru „ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE ȘI CULTE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, TINERET ȘI SPORT, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE” are următoarea componență:

1. VIPA STEFANIA-BIANCA, președinte

2. MARCU CORNELIA, secretar

3. BOGDAN IOAN, membru

4. LUNGU MIHAIL,  membru

5. SLATINĂ FLORIN, membru

 

COMISIA III pentru „ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI PESAC, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, APĂRAREA ORDINII, LINIȘTII PUBLICE ȘI A DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI” are următoarea componență:

1. LUNGU MIHAIL, președinte

2. VIPA STEFANIA-BIANCA, secretar

3. BOGDAN ALEXANDRU-PETRU, membru

4. JIVAN MIHAI, membru

5. MARCU CORNELIA, membru