Eşti aici

Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Pesac

COMPONENȚA COMISIILOR DE SPECIALITATE

din cadrul Consiliului Local Pesac în mandatul 2020-2024

 

COMISIA I 

pentru « pentru activități economico-financiare și implementarea strategiei de dezvoltare economico-socială, pentru cooperare instituțională pe plan intern și extern »

are următoarea componență:

1. JARDA ALEXANDRU, președinte

2. DADA ALIN-SILVIU, secretar

3. FLUTURE DANIEL-IONEL,  membru

 

COMISIA II 

pentru „ activități social-culturale și culte, patrimoniu cultural, protecţia mediului, pentru muncă și protecţie socială, pentru copii și tineret, pentru activități sportive, turism și agrement, pentru învăţământ, sănătate și familie, pentru organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, a instituțiilor și serviciilor publice de interes local, pentru gestionarea serviciilor către cetățeni” 

are următoarea componență:

1. BOGDAN ALEXANDRU-PETRU , președinte

2. MARCU CORNELIA, secretar

3. SLATINĂ FLORIN, membru

 

COMISIA III

pentru „juridică și de disciplină, pentru administrarea domeniului public şi privat al Comunei Pesac, pentru amenajarea teritoriului și urbanism, pentru gospodărirea localității, pentru apărarea ordinii, liniştii publice și a drepturilor cetăţenilor, pentru agricultură, industrie și comerț” are următoarea componență:

1. LUNGU MIHAIL, președinte

2. BOGDAN IOAN, secretar

3. COVACI FLORIN, membru

4. JIVAN MIHAI, membru

5. ȚAIGA VICTOR, membru