Dezbatere publică - ROF Compartiment Asistență socială