LISTĂ funcții, conform art.33 din Legea nr.153-2017

L I S T A publicată la data de 02.10.2017 privind funcțiile din cadrul Primăriei Comunei Pesac și a  S.P.C.L.E.P. Pesac  care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017