LISTĂ funcții publice, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017

LISTĂ publicată la data de 30.03.2018 privind funcțiile din cadrul Primăriei Comunei Pesac și a  S.P.C.L.E.P. Pesac  care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, conform prevederilor art.33 din Legea-cadru nr.153/2017