Eşti aici

Minuta ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 08.10.2021

Prezenta

8

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 46-47/2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 46/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri de interes local în Comuna Pesac, Județul Timiș” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”; HCL Pesac nr. 47/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Extindere sistem de canalizare menajeră în Comuna Pesac, Județul Timiș” prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Presedinte

FLUTURE DANIEL-IONEL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA