Eşti aici

MINUTA ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac - 18.03.2021

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 15-19/18.03.2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 15/18.03.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”; HCL Pesac nr. 16/18.03.2021 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.) înființat la nivelul Comunei Pesac; HCL Pesac nr. 17/18.03.2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr. 23/14.04.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2021; HCL Pesac nr. 18/18.03.2021 privind aprobarea prelungirii, prin act adițional, a contractului de închiriere nr. 1623/21.04.2011 încheiat între Comuna Pesac și soții TĂȘEDAN DANIEL și TĂȘEDAN FLOARE; HCL Pesac nr. 19/18.03.2021 privind aprobarea cesionării contractului de servicii nr. 1834/19.05.2017 încheiat între COMUNA PESAC și S.C. EUROENGINEERING S.R.L. către S.C. EUROENGINEERING TIMIȘOARA S.R.L.

Presedinte

SLATINĂ FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA