Eşti aici

MINUTA ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac - 22.04.2021

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 20-26/22.04.2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 20/22.04.2021 privind rezilierea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit doamnei RADU TEODORA-MARCELA cu soțul RADU ION pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; HCL Pesac nr. 21/22.04.2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit doamnei JARDA RALUCA (în pezent căsătorită CARȚIȘ), în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; HCL Pesac nr. 22/22.04.2021 privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 1.000 mp atribuit domnișoarei HAIDUC ANDREEA-CLAUDIA, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; HCL Pesac nr. 23/22.04.2021 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021; HCL Pesac nr. 24/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2022; HCL Pesac nr. 25/22.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pesac, Județul Timiș; HCL Pesac nr. 26/22.04.2021 privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în Comuna Pesac şi a măsurilor de optimizare a acestora, pentru trimestrul I din anul 2021

Presedinte

SLATINĂ FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA