Eşti aici

MINUTA ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac - 27.07.2021

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 33-36/27.07.2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 33/27.07.2021 privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ; HCL Pesac nr. 34/27.07.2021 privind atribuirea către domnul NACHI DANIEL, căsătorit cu doamna NACHI CAMELIA, a unui teren aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003; HCL Pesac nr. 35/27.07.2021 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; HCL Pesac nr. 36/27.07.2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021

Presedinte

VIPA STEFANIA-BIANCA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA