Eşti aici

MINUTA ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac - 29.06.2021

Prezenta

inițial 11 consilieri locali, rămânând un număr de 10 consilieri localiînainte de supunerea la vot a PH nr. 1 din 18.06.20210

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 32/29.06.2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 32/29.06.2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2009, pentru realizarea investiției „Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Pesac”

Presedinte

VIPA STEFANIA-BIANCA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA