Eşti aici

Minuta ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 24.11.2021

Prezenta

9

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 55-60/2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 55/2021 privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pesac privind principalele manifestări cultural - artistice şi sportive pentru anul 2022; HCL Pesac nr. 56/2021 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru asistenții personali, precum și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2022; HCL Pesac nr. 57/2021 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local care trebuie prestate pentru sumele acordate ca ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, pentru anul 2022; HCL Pesac nr. 58/2021 privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Pesac pentru perioada 2021-2027”, a Planului local de acţiuni în domeniul asistenţei sociale pentru perioada 2021-2022, precum şi Procedura de identificare a situaţiilor de risc de separare a copiilor cu părinţi şi a monitorizării situaţiei familiilor cu copii în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi; HCL Pesac nr. 59/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din Județul Timiș; HCL Pesac nr. 60/2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021

Presedinte

FLUTURE DANIEL-IONEL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA