Eşti aici

Minuta ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 26.10.2021

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 48-54/2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 48/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcției de director din cadrul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” Pesac; HCL Pesac nr. 49/2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021; HCL Pesac nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr. 24/22.04.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2022; HCL Pesac nr. 51/2021 privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a contractului de închiriere nr. 549/19.02.2009 încheiat între Comuna Pesac şi S.C. ROMTELECOM S.A.; HCL Pesac nr. 52/2021 pentru modificarea art. 1 pct. 3.2., pct. 3.4. și pct. 3.5. din H.C.L. Pesac nr. 71/20.12.2014 privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Pesac începând cu anul 2015; HCL Pesac nr. 53/2021 privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale S.P.C.L.E.P. Pesac pentru anul 2021; HCL Pesac nr. 54/2021 pentru participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiție „EFICIENTIZAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA PESAC, JUDEȚUL TIMIȘ”

Presedinte

FLUTURE DANIEL-IONEL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA