Eşti aici

Minuta ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 28.09.2021

Prezenta

9

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 39-45/2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 39/2021 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul școlar 2021-2022; HCL Pesac nr. 40/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2021-2022; HCL Pesac nr. 41/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branşamente şi racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă şi pentru intervenţie în regim de urgenţă în caz de avarie la reţelele edilitare de pe raza Comunei Pesac, Județul Timiș; HCL Pesac nr. 42/2021 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2021; HCL Pesac nr. 43/2021 privind aprobarea: Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş, a Indicatorilor de performanţă şi a Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare - transport al deșeurilor municipale pentru Zona 2 – Jimbolia din județul Timiş; HCL Pesac nr. 44/2021 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 79/2009, pentru realizarea investiției „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”; HCL Pesac nr. 45/2021 privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2021

Presedinte

FLUTURE DANIEL-IONEL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA