Eşti aici

Minuta ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 31.08.2021

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr. 37-38/2021
Text hotarare: 
HCL Pesac nr. 37/2021 privind atribuirea către domnul RADU EUGEN, a unui teren aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 ; HCL Pesac nr. 38/2021 privind corectarea și completarea, prin act adițional, a punctului IV – Prețul închirierii din contractele aflate în vigoare privind închirierea pajiștilor, contracte care au fost încheiate cu crescătorii de animale

Presedinte

VIPA STEFANIA-BIANCA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA