Acte Necesare Starea Civila

Taburi primare

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă din diferite motive nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere sau personalului din unitatea în care au luat cunoştinţă despre naşterea unui copil.

...Citeste mai mult ...

 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • Certificate de naştere şi căsătorie ale părinţilor  în original şi copie xerox
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin

Observatii

După trecerea unui an de la...Citeste mai mult ...

 • - Declaraţie de recunoaştere din partea tatălui ,autentificată:
      - la notar în România;
      - la notar în străinătate(în cazul în care tatăl minorului se află plecat pe o perioadă de timp mai îndelungată).
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin
 • ...Citeste mai mult ...
 • Sentinţă civilă în original cu ştampila de rămasă definitivă şi irevocabilă
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/ Paşaport străin al tatălui , în original şi copie xerox
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • Citeste mai mult ...
 • Certificat de naştere al minorului , în original şi copie xerox
 • B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin în original şi copie xerox (pentru ambii părinţi)

 

Observatii

Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la...Citeste mai mult ...

 • Actul de deces se întocmeşte la primăria oraşului ori comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul, pe baza declaraţiei verbale făcute de către membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora de către, vecini,, medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs
 • ...Citeste mai mult ...

A. Actele de identitate

 

 •  Buletin de identitate sau cărţi de identitate pentru cetăţenii români domiciliaţi în România.
 •  Paşapoartele pentru cetăţenii români domiciliaţi în străinătate şi cetăţenii străini
 •  
 • ...Citeste mai mult ...

Eliberarea certificatelor de Stare Civilă la cerere

 •  în caz de pierdere, furt sau distrugere       
 •  în baza hotărârii judecătoreşti sau a deciziilor administrative

Certificatele de stare civilă se eliberează la cerere persoanei îndreptăţite, pe baza...Citeste mai mult ...

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite în străinătate, la autorităţile locale competente, se transcriu, obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate, a certificatului ori extrasului de stare...Citeste mai mult ...