Proces Verbal şedință Extraordinară C.L. - 16.06.2017

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.31-33/16.06.2017
Text hotarare: 
H.C.L. nr.31 din 16.06.2017 -rectificare buget 1-2017; H.C.L. nr.32 din 16.06.2017 -Aprob. INVESTIȚIE 40% pt. -canalizare; H.C.L. nr.33 din 16.06.2017 -Aprob. AVANS -scrisoare garantare 40%-canalizare

Presedinte

BOGDAN IOAN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA