P.V. şed.Extraord. 07.12.2017

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.71-72/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.71/2017 -privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017; HCL Pesac nr.72/2017-privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017

Presedinte

COVACI FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA