P.V. şed.Extraord.C.L. 04.01.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. nr.1 din 04.01.2017
Text hotarare: 
H.C.L. nr.1 din 04.01.2017 - împrumut din excedentul anului 2016

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA

Minutele sedintelor

http://primariapesac.ro/sites/default/files/consiliul-local/minutele-sedintelor/p.v._sed.extraord._04.01.2017.pdf