P.V. şed.Extraordinară C.L. 26.05.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. nr.30 din 26.05.2017
Text hotarare: 
H.C.L. nr.30 din 26.05.2017 - privind aprobarea distribuirii sumei de 32.000 lei, aprobată prin H.C.L. Pesac nr.17/24.03.2017, către cultele religioase de pe raza Comunei Pesac

Presedinte

VIPA ŞTEFANIA-BIANCA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA