P.V. şedință Extraordinară 10.03.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.11-16/10.03.2017
Text hotarare: 
H.C.L. nr.11 din 10.03.2017 -Aprobare dezlipire CF 400989 Pesac; H.C.L. nr.12 din 10.03.2017 - aprobare Proiect Extindere rețea APĂ; H.C.L. nr.13 din 10.03.2017 -aprobare Proiect BRANȘAMENTE apă; H.C.L. nr.14 din 10.03.2017 - aprobare Proiect CANALIZARE în Comuna Pesac, Județul Timiș; H.C.L. nr.15 din 10.03.2017 -modernizare DRUMURI în Comuna Pesac, Județul Timiș; H.C.L. nr.16 din 10.03.2017 -corp ȘCOALĂ Gimnazială Maria Brindea Comuna Pesac, Județul Timiș

Presedinte

VIPA ŞTEFANIA-BIANCA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA