Eşti aici

P.V. ședință EXTRAORDINARĂ C.L.-01.07.2020

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.35-37/2020
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.35/2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; H.C.L. Pesac nr.36/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020; H.C.L. Pesac nr.37/2020 pentru modificarea H.C.L. Pesac nr. 41/19.06.2019 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanță în perioada 2019-2020

Presedinte

MARCU CORNELIA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA