Eşti aici

P.V. ședință EXTRAORDINARĂ C.L.-07.01.2020

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.1-3/2020
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.1/2020 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Pesac a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2019; H.C.L. Pesac nr.2/2020 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2019; H.C.L. Pesac nr.3/2020 pentru modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. Pesac nr.23/18.04.2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2020

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA