Eşti aici

P.V. ședință EXTRAORDINARĂ C.L.-16.06.2020

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.31-34/2020
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.31/2020 privind aprobarea documentaţiei pentru prima înscriere în cartea funciară a imobilului cu număr cadastral CC 5 Pesac, imobil aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac; H.C.L. Pesac nr.32/2020 privind atribuirea către domnul DĂNILĂ ILIE-CONSTANTIN căsătorit cu DĂNILĂ LOREDANA a unei suprafețe de 1.000 mp pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003; H.C.L. Pesac nr.33/2020 privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac; H.C.L. Pesac nr.34/2020 privind aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2009, pentru realizarea investiției „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, COMUNA PESAC”

Presedinte

MARCU CORNELIA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA