Eşti aici

P.V. ședință ORDINARĂ C.L.-14.04.2020

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.23-25/2020
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.23/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2021; H.C.L. Pesac nr.24/2020 privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor și a activității de protecție civilă în Comuna Pesac şi a măsurilor de optimizare a acestora, pentru trimestrul I din anul 2020; H.C.L. Pesac nr.25/2020 aprobarea solicitării de prelungire a Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.79/2009, pentru realizarea investiției „Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în comuna Pesac, localitatea Pesac”;

Secretar

DUMITRAS ANGELICA