P.V. ședință ORDINARĂ C.L. - 18.05.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.26-29/18.05.2017
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.26/18.05.2017-- Aprob.raport procedură GRĂDINIȚĂ PP; H.C.L. Pesac nr.27/18.05.2017 - responsabil proiect CANALIZARE; H.C.L. Pesac nr.28/18.05.2017 - Constatare apartenenta C.F.401556 Pesac; H.C.L. Pesac nr.29/18.05.2017 - Comisie evaluare oferte proiect CANALIZARE

Presedinte

VIPA ŞTEFANIA-BIANCA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA