Eşti aici

P.V. ședință ORDINARĂ C.L.-19.02.2020

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.11-20/2020
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.11/2020 pentru aprobarea raportului primarului pe anul 2019 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac; H.C.L. Pesac nr.12/2020 privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2019; H.C.L. Pesac nr.13/2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020; H.C.L. Pesac nr.14/2020 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul școlar 2019-2020; H.C.L. Pesac nr.15/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2019-2020; H.C.L. Pesac nr.16/2020 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2020 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2020; H.C.L. Pesac nr.17/2020 privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2020 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2020; H.C.L. Pesac nr.18/2020 privind actualizarea componenței Grupului de Lucru Local (G.L.L.) înființat la nivelul Comunei Pesac; H.C.L. Pesac nr.19/2020 privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: Extindere, modernizare și dotare Școala gimnazială „Maria Brindea” Pesac; H.C.L. Pesac nr.20/2020 pentru modificarea H.C.L. Pesac nr.8/28.01.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA