P.V. ședință Ordinară C.L.-27.06.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.34-36/27.06.2017
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.34/27.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017; H.C.L. Pesac nr.35/27.06.2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – „Zonă rezidențială cu funcțiuni complementare” intravilan localitatea Pesac, Județul Timiș; H.C.L. Pesac nr.36/27.06.2017 privind aprobarea modificării și completării art.3 alin.1 din H.C.L. Pesac nr.16/25.02.2016 și H.C.L. Pesac nr.26/23.03.2016 prin acordarea unui nou termen pentru începerea construirii locuințelor beneficiarilor Legii nr.15/2003

Presedinte

BOGDAN IOAN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA