Eşti aici

P.V. ședință ORDINARĂ C.L.-28.01.2020

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.4-10/2020
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.4/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac, începând cu data de 1 ianuarie 2020; H.C.L. Pesac nr.5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac, începând cu data de 1 ianuarie 2020; H.C.L. Pesac nr.6/2020 privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul Comunei Pesac, rețea care va funcționa în anul școlar 2020-2021; H.C.L. Pesac nr.7/2020 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar reprezentând cheltuieli de înmormântare, domnului Covaci Florin; H.C.L. Pesac nr.8/2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul U.A.T. Comuna Pesac; H.C.L. Pesac nr.9/2020 privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac, pentru anul școlar 2019-2020; H.C.L. Pesac nr.10/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2019-2020

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA