P.V. ședință Ordinară Consiliul Local Pesac - 27.02.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.7-10/27.02.2017
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.7/2017- încheiere exerciţiu bugetar 2016; H.C.L. Pesac nr.8/2017 - raport primar pe anul 2016; H.C.L. Pesac nr.9/2017 - prelungire contracte-L. nr.15-2003; H.C.L. Pesac nr.10/2017 - Listă investiții PNDL - 2017.

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA

Minutele sedintelor

http://primariapesac.ro/sites/default/files/consiliul-local/minutele-sedintelor/p.v._sed.ord_._c.l.-27.02.2017.pdf