P.V. șed.Ord. C.L.-22.12.2016

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.37-42 din 22.12.2016
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.37/22.12.2016 -privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2016; privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2016;H.C.L. Pesac nr.38/22.12.2016-privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Pesac pentru anul 2017; H.C.L. Pesac nr.39/22.12.2016 -privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Comunei Pesac pe anul 2017; H.C.L. Pesac nr.40/22.12.2016 - privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice a Clubului Sportiv „ȘOIMII” Pesac pe anul 2017; H.C.L. Pesac nr.41/22.12.2016 - privind aprobarea Agendei Culturale a Comunei Pesac pentru anul 2017; H.C.L. Pesac nr.42/22.12.2016 -privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. - Comuna Pesac, începând cu anul 2017

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA