P.V. șed.Ord. C.L.-29.03.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.28-32/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.28/2018 privind soluționarea unor cereri depuse de tineri privind atribuirea de terenuri pentru construirea de locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; HCL Pesac nr.29/2018 privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a terenului intravilan înscris în C.F. nr.401668 a Comunei Pesac, având nr.top:401668, în suprafață de 2.000 mp, aflat în proprietatea privată a Comunei Pesac şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Pesac; HCL Pesac nr.30/2018 privind aprobarea Planului de situație pentru dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr.401184 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L.; HCL Pesac nr.31/2018 privind aprobarea Planului de situație pentru dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.401721 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L.; HCL Pesac nr.32/2018 privind aprobarea Planului de situație pentru dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.401728 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L.

Presedinte

BOGDAN ALEXANDRU-PETRU

Secretar

DUMITRAS ANGELICA