P.V. șed.Ordinară C.L.-28.04.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.21-25/28.04.2017
Text hotarare: 
H.C.L. nr.21 din 28.04.2017 -impozite şi taxe 2018; H.C.L. nr.22 din 28.04.2017 - Însușire Disp.comisie evaluare oferte -PT grădiniță + desemnare responsabil proiect; H.C.L. nr.23 din 28.04.2017 -modificare structură organizatorică-2017; H.C.L. nr.24 din 28.04.2017 -încetare mandat C.L. FUȘTEAC; H.C.L. nr.25 din 28.04.2017 -validare consilier BOGDAN Alexandru

Presedinte

VIPA ŞTEFANIA-BIANCA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA