PV al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din 01.11.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.61-65/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.61/2017 - modificare structură organizatorică-2017; HCL Pesac nr.62/2017 - privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017; HCL Pesac nr.63/2017 - Privind modificarea și completarea Anexei nr.1 la H.C.L. Pesac nr.8/18.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Pesac în mandatul 2016-2020; HCL Pesac nr.64/2017 - privind modificarea și completarea art.1 pct.II al H.C.L. Pesac nr.42/22.12.2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli la nivelul U.A.T. - Comuna Pesac, începând cu anul 2017; Pesac nr.65/2017 - privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru înregistrarea şi arhivarea contractelor de arendă depuse la Primăria/Consiliul Local al Comunei Pesac, Judeţul Timiș

Presedinte

SLATINĂ FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA