PV al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din 05.01.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.1-2/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.1/2018 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Pesac a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2017 HCL Pesac nr.2/2018 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017

Presedinte

COVACI FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA