PV al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din 06.07.2018

Prezenta

9

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.56-57/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.56/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; HCL Pesac nr.57/2018 privind APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECTUL: Extindere, modernizare și dotare Școala Gimnazială ”Maria Brindea” Pesac

Presedinte

MARCU CORNELIA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA