PV al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din 21.06.2018

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.51/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.51/2018 - Privind aprobarea Planului de situație al imobilului aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu public și înscris în C.F. nr.400181 Pesac, cu nr.top. 504-505, documentaţie întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L. în vederea rectificării suprafeței

Presedinte

MARCU CORNELIA

Secretar

DUMITRAS ANGELICA