PV al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din 27.02.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.20-27/2018
Text hotarare: 
H.C.L. nr.20 din 27.02.2018 - privind revizuirea Amenajamentului pastoral care se va aplica pe teritoriul administrativ al Comunei Pesac începând cu data de 01.03.2018; H.C.L. nr.21 din 27.02.2018-privind stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii pe raza administrativ-teritorială a Comunei Pesac; H.C.L. nr.22 din 27.02.2018 - Privind aprobarea distribuirii sumei de 32.000 lei, aprobată prin H.C.L. Pesac nr.15/16.02.2018, către cultele religioase de pe raza Comunei Pesac; H.C.L. nr.23 din 27.02.2018 - privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Pesac nr.23 din 17.08.2016; H.C.L. nr.24 din 27.02.2018 - Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Primăriei Comunei Pesac, precum și al S.P.C.L.E.P. Pesac; H.C.L. nr.25 din 27.02.2018 - Privind aprobarea Regulamentului Intern al Primăriei Comunei Pesac, precum și al SPCLEP Pesac; H.C.L. nr.26 din 27.02.2018 -Privind aprobarea documentaţiei topografice întocmită de S.C. LUCO CAD S.R.L. reprezentând Plan de situație pentru rectificarea suprafeței imobilului-pășune Pș 938 Pesac înscris în Ordinul Prefectului-Județul Timiș nr.744/30.06.1994, imobil aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat; H.C.L. nr.27 din 27.02.2018 -privind actualizarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate prevederile legale în vigoare, începând cu data de 1 martie 2018

Presedinte

COVACI FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA