PV al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din 27.07.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.40-45/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.40/2017 Privind soluționarea unor cereri depuse de către tineri, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare, pentru construirea de locuinţe proprietate personală; HCL Pesac nr.41/2017 Privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Pesac și ale SPCLEP Pesac pentru anul 2017; HCL Pesac nr.42/2017 privind actualizarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 august 2017; HCL Pesac nr.43/2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017; HCL Pesac nr.44/2017 Privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2017 – actualizat la data de 27.07.2017; HCL Pesac nr.45/2017 Privind aprobarea contractului „Delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare – transport al deşeurilor municipale din cele 5 zone ale județului Timiș – Lotul 3 – servicii de colectare și transport deșeuri Zona 2 Jimbolia”, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Timiş”

Presedinte

BOGDAN IOAN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA