PV al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din 29.09.2017

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.54/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.54/2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017

Presedinte

SLATINĂ FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA