P.V. al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 03.01.2019

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.1-2 / 2019
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.1 / 2019 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al Comunei Pesac a deficitului secțiunii de dezvoltare la data de 31.12.2018; H.C.L. Pesac nr.2 / 2019 privind aprobarea efectuării unui împrumut din excedentul bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA