P.V. al ședinței EXTRAORDINARE a Consiliului Local Pesac din data de 14.12.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.89-92/2018
Text hotarare: 
H.C.L. Pesac nr.89/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; H.C.L. Pesac nr.90/2018 privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2018; H.C.L. Pesac nr.91/2018 privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei Stefan Ana-Maria; H.C.L. Pesac nr.92/2018 privind numirea domnului Nedin Vasile-Petru în funcția contractuală de execuție de Șef al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) Pesac

Presedinte

LUNGU MIHAIL

Secretar

DUMITRAS ANGELICA