PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 16.02.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.9-19/2018
Text hotarare: 
H.C.L. nr.9 din 16.02.2018 - privind aprobarea Planului de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale al Comunei Pesac pentru perioada 2018-2021; H.C.L. nr.10 din 16.02.2018 - privind modificarea și completarea H.C.L. Pesac nr.75/21.12.2017 privind instituirea unei taxe speciale de salubrizare; H.C.L. nr.11 din 16.02.2018 - privind aprobarea raportului primarului pe anul 2017 privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale Comuna Pesac; H.C.L. nr.12 din 16.02.2018 - privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui imobil (spațiu cu altă destinaţie decât cea de locuinţă și terenul aferent), situat în intravilanul Comunei Pesac, Jud. Timiş, aflat în proprietatea Comunei Pesac, patrimoniu privat şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Pesac; H.C.L. nr.13 din 16.02.2018 - privind aprobarea modificării și completării Agendei Culturale a Comunei Pesac pentru anul 2018; H.C.L. nr.14 din 16.02.2018 - privind aprobarea închirierii terenului intravilan înscris în C.F. nr.401598 Pesac, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, reprezentând teren viran; H.C.L. nr.15 din 16.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; H.C.L. nr.16 din 16.02.2018 - privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; H.C.L. nr.17 din 16.02.2018 - privind aprobarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2018 – actualizat și definitivat după aprobarea bugetului Clubului Sportiv „ȘOIMII Pesac” pe anul 2018; H.C.L. nr.18 din 16.02.2018 - privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unei suprafețe de 3,20 ha din pajiștea aflată în domeniul privat al Comunei Pesac doamnei Drăgan-Ciora Nicoleta-Angelica, crescător de animale, membru al colectivității locale; H.C.L. nr.19 din 16.02.2018 - privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017

Presedinte

COVACI FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA