PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 17.04.2018

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.33-35/2018
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.33/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2018; HCL Pesac nr.34/2018 Privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.1 al art.II din contractul de închiriere nr.1228/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi domnul Iuhasz Daniel, precum și a Anexelor nr.1-3 la contractul de închiriere; HCL Pesac nr.35/2018 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 1358/31.03.2011 încheiat între Comuna Pesac și domnul HAIDUC NICOLAE

Presedinte

BOGDAN ALEXANDRU-PETRU

Secretar

DUMITRAS ANGELICA