PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 18.07.2017

Prezenta

11

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.37-39/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.37/2017 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei Comunei Pesac și al SPCLEP Pesac în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017; HCL Pesac nr.38/2017 - privind stabilirea indemnizațiilor consilierilor locali în conformitate cu Legea nr.153/2017, începând cu data de 1 iulie 2017, precum și modificarea Anexei nr.1 a H.C.L. Pesac nr.8/18.07.2016; HCL Pesac nr.39/2017 - Privind aprobarea documentaţiei topografice de actualizare date imobil (modificare suprafață) pentru imobilul (teren) cu nr.top. 865-871/a/2/34, înscris în C.F. nr.401556 Pesac, aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. START-TOPO S.R.L.

Presedinte

BOGDAN IOAN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA