PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 18.10.2017

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.55-60/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.55/2017 - Privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401240 Pesac (Nr. C.F. vechi: 3136), având nr. cadastral 401240 (Nr.top.: 865-871/a/2/77), în suprafaţă totală de 421 mp, la domeniul privat al Comunei Pesac; HCL Pesac nr.56/2017 - Privind constatarea apartenenței terenului înscris în C.F. nr.401519 Pesac (Nr. C.F. vechi: 2947), având Nr.top.: 609-610/b, în suprafaţă totală de 532 mp, la domeniul privat al Comunei Pesac; HCL Pesac nr.57/2017 - Privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr.401556 Pesac aflat în proprietatea Comunei Pesac, domeniu privat, documentaţie întocmită de S.C. Start-Topo S.R.L.; HCL Pesac nr.58/2017 - Privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achiziţiilor Publice al Comunei Pesac pe anul 2017; HCL Pesac nr.59/2017 -Privind aprobarea modificării, prin act adiţional, a pct.1 al art.II din contractul de închiriere nr.1237/10.03.2015 încheiat între Comuna Pesac şi doamna Drăgan Nicoleta-Angelica, precum și a Anexei nr.2 la contractul de închiriere; HCL Pesac nr.60/2017 -privind rectificarea bugetului local al Comunei Pesac pe anul 2017

Presedinte

SLATINĂ FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA