PV al ședinței ORDINARE a Consiliului Local Pesac din 20.09.2017

Prezenta

10

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

Hotarari

Hotarare: 
HCL Pesac nr.48-53/2017
Text hotarare: 
HCL Pesac nr.48/2017 - privind aprobarea acordării unui ajutor financiar ca ajutor de înmormântare, doamnei CIURAR Ileana; HCL Pesac nr.49/2017 - privind desemnarea unui membru al Consiliului Local Pesac care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ”Maria Brindea” Pesac, pentru anul școlar 2017-2018; HCL Pesac nr.50/2017 - privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Pesac în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității constituită la nivelul Școlii Gimnaziale „Maria Brindea” din Comuna Pesac pentru anul școlar 2017-2018 ; HCL Pesac nr.51/2017 - privind stabilirea criteriilor suplimentare de atribuire a terenurilor în vederea construirii de locuințe proprietate personală de către tineri, potrivit Legii nr. 15/2003 republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; HCL Pesac nr.52/2017 - privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac”; HCL Pesac nr.53/2017 - privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garanție pentru garantarea avansului în cadrul Proiectului: „Construire grădiniță cu program prelungit, comuna Pesac”.

Presedinte

SLATINĂ FLORIN

Secretar

DUMITRAS ANGELICA